Ze zasedání Výboru

30. 6. 2009 12:08

Zasedání Výboru 8. ledna 2009

Program jednání Výboru:

  1. Zahájení
  2. Péče o děti se zdravotním postižením
  3. Úhrada pobytu dětí umístěných v různých typech zařízení institucionální péče
  4. Děti žijící s sociálně exkludovaných komunitách
  5. Nezákonné adopce
  6. Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty