Ze zasedání Výboru

4. 10. 2022 13:35

Zasedání Výboru dne 4. října 2022

Dne 4. října proběhlo čtvrté zasedání Výboru v roce 2022. Výboru poprvé předsedala jeho nově jmenovaná předsedkyně, Mgr. Eva Petrová z Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování státu před ESLP na Ministerstvu spravedlnosti. V mezidobí došlo i k dalším personálním obměnám, které byly na zasedání představeny. Výbor následně navázal na svou dlouhodobou činnost a projednal Závěrečná doporučení Výboru OSN pro práva dítěte ke spojené 5. a 6. pravidelné zprávě České republiky o plnění Úmluvy OSN o právech dítěte z října 2021 a konkrétní opatření z nich vyplývající pro rezort Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V druhé polovině se Výbor zabýval tezemi připravované novely zákona o sociálně-právní ochraně dítěte. Nakonec byla představena činnost Pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti k tématu ochrany dětí před sexuálními predátory pracujícími s dětmi.

Program zasedání byl následující:

Aktuality (9:00 – 9:15)

MŠMT (9:15 – 11:00)

  • závěrečná doporučení k rezortu školství

- přestávka -

MPSV (11:15 – 13:00)

  • Teze novely zákona o sociálně-právní ochraně dítěte
    • Oznamovací povinnost x povinnost mlčenlivosti
    • Ukončení fungování dětských domovů pro děti do tří let věku
    • Kolizní opatrovnictví
  • Prověřování osob pečujících o děti v rámci volnočasových aktivit (sexuální devianti)

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter