Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

29. 11. 2013 15:05

Hodnotící informace o činnosti nadací - příjemců příspěvku z NIF v roce 2012

Vládě byl na její schůzi dne 27. listopadu 2013 předložen pro informaci materiál s názvem Hodnotící informace o činnosti nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2012. Materiál je ke stažení v sekci Dokumenty.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie