Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

1. 3. 2021 22:14

Souhrnná informace o poskytnutých dotacích v rámci materiálu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2019

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen "Rada") na svém zasedání dne 11. února 2021 vzala na vědomí materiál s názvem "Souhrnná informace o poskytnutých dotacích v rámci materiálu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2019" a pověřila sekretariát Rady, aby zpřístupnil materiál veřejné správě, veřejnosti a NNO.

Materiál svou strukturou plně navazuje na Hlavní oblasti  státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2019 a má za cíl poskytnout Radě i veřejnosti informace o skutečně vynaložených finančních prostředcích ze státního rozpočtu České republiky poskytovaných formou dotace na rok 2019, jejichž prostřednictvím stát zajišťuje veřejně prospěšné služby a činnosti od externích soukromoprávních subjektů. Z důvodu provázanosti obou materiálů připravovaných sekretariátem Rady, dotace poskytnuté ze státního rozpočtu mimo Hlavní oblasti nejsou v tomto dokumentu sledovány.
Materiál byl zpracován ve spolupráci s dotujícími ministerstvy, které poskytly pro tento účel podklady. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie