Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

4. 1. 2018 16:25

Termíny nadcházejících zasedání RVNNO a schůzí jejích výborů

15. února 2018 od 10:00 hod. - Schůze Výboru pro legislativu a financování RVNNO

28. února 2018 od 10:00 hod. - Schůze Výboru pro EU RVNNO

5. března 2018 od 13:00 hod. - Zasedání RVNNO

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie