Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

21. 5. 2018 8:51

Termíny nadcházejících zasedání RVNNO a schůzí jejích výborů

20. června 2018 od 11:00 hod. - Schůze Výboru pro EU RVNNO

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie