Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

23. 3. 2018 8:51

Termíny nadcházejících zasedání RVNNO a schůzí jejích výborů

3. května 2018 od 10:00 - Schůze Výboru pro legislativu a financování RVNNO

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie