Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

12. 6. 2017 16:02

Vláda projednala dva materiály RVNNO

Dne 5. června 2017 projednala vlády dva materiály, které jí předložil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO) JUDr. Jan Chvojka: návrh na jmenování členů RVNNO a Výroční zprávu o činnosti RVNNO v roce 2016.

Návrh na jmenování členů RVNNO byl schválen usnesením vlády ze dne 5. června 2017 č. 432.

Výroční zpráva o činnosti RVNNO v roce 2016 je ke stažení v sekci Dokumenty.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie