Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

12. 2. 2020 11:35

Výzva sekretariátu RVNNO k předkládání nominací z řad NNO do Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) je poradní instituce EU složená ze zástupců různých oblastí „organizované občanské společnosti“, včetně zaměstnavatelů, odborů a různých skupin, jako jsou profesní a komunitní sdruženi, organizace mládeže, ženské skupiny, spotřebitelé, aktivisté v oblasti životního prostředí, kulturní organizace a mnoho dalších. EHSV poskytuje svá stanoviska Evropské komisi, Radě EU a Evropskému parlamentu a působí tedy jako spojovací článek mezi institucemi EU s rozhodovací pravomocí a evropskými občany.

V září 2020 končí pětileté funkční období s možností znovuzvolení stávajícím členům EHSV. Členové jsou nominování národními vládami a jmenováni Radou EU. Členové jsou nezávislí a své povinnosti vykonávají v zájmu všech občanů Evropské unie.

Členové pracují ve třech skupinách:

  • Zaměstnavatelé (skupina I)
  • Zaměstnanci (skupina II)
  • Různé zájmy (skupina III)

Cílem je dosáhnout shody mezi těmito skupinami, aby stanoviska EHSV pravdivě vyjadřovala hospodářské a sociální zájmy občanů Evropské unie. Více informací o EHSV naleznete zde.

Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace přijímá nominace kandidátů do skupiny III, kam spadají mimo jiné nestátní neziskové organizace.

Základní kritéria pro výběr kandidátů:

  • Reprezentativnost
  • Odborná a jazyková způsobilost
  • Morální bezúhonnost

Pro nominaci je potřeba zaslat požadované dokumenty:

  • Přihláška, kde prosím vyplňte osobní údaje a stručný životopis v českém a anglickém jazyce,
  • Motivační dopis v českém jazyce a v rozsahu jedné A4.

Seznam vhodných kandidátů bude na konci března 2020 předložen ke schválení Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni. 

Nominace prosím zasílejte do pátku 13. března 2020 na adresu fungacova.hana@vlada.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie