Usnesení vlády týkající se Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

27. 6. 2022 12:22

Usnesení vlády ČR ze dne 22. června 2022 č. 540

o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2023

Vláda svým usnesením č. 540 ze dne 22. června 2022 schválila Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2023.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter