Odborná skupina VVOZP pro regionální rozvoj

20. 2. 2007 12:35

Jednání dne 14. prosince 2006

Zápis z 5. zasedání odborné skupiny pro regionální rozvoj
Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
Dne: 14.12.2006

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání:

1) Ing. Dušek informoval o stavu příprav střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb v krajích a o zapojení uživatelů sociálních služeb do tohoto procesu.
Z diskuse:
- vysvětlen význam zapojení občanů se zdravotním postižením do tvorby střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb v širším kontextu střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením,
- krajům bylo doporučeno účinně podporovat zapojení občanů se zdravotním postižením do tvorby střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb.

2) V. Krása informoval o stavu příprav a plnění krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.
Z diskuse:
- byly schváleny další plány v hl.m. Praze a Pardubickém kraji,
- v Moravskoslezském a Královéhradeckém kraji již byly plány aktualizovány,
- v dalších krajích jsou plány připravovány,
- několik krajů dosud odmítá plány zpracovat,
- velmi důležité je důsledné plnění plánů, aby nešlo o pouze formální proces.

3) Mgr. Morávek vznesl dotazy na připravenost obcí zabezpečit úkoly vyplývající pro ně ze zákona o sociálních službách.
Z diskuse:
- přes mimořádný rozsah zcela nových agend lze očekávat jejich zvládnutí.

zapsal: Ing. Dušek

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Související zprávy