Odborná skupina VVZPO pro sociální politiku


Úkolem skupiny je především rozpracovávání témat, která jsou klíčová pro úspěšný průběh transformace sociálních služeb z hlediska potřeb občanů se zdravotním postižením. Do působnosti skupiny rovněž náleží další témata týkající se sociální politiky státu a územních samospráv ve vztahu k občanům se zdravotním postižením.

Členové OSSP

Předseda:
JUDr. Pavel Ptáčník

Členové:
Mgr. Jiří Bína
JUDr. Jan Hutař
PaedDr. Hana Mrňková
PhDr. Milan Pešák
PaedDr. Miroslav Pilát
PhDr. Martin Scháněl, PhD.
Mgr. Martin Žárský


Související zprávy