Strategické dokumenty

Dokumenty 11 až 18 z 18

Akční plán k omezení škod působených alkoholem v ČR pro období 2015 až 2018

Dne 20. srpna 2015 vláda ČR projednala (usnesení č. 671) Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Jedním z akčních plánů byl Akční plán k omezení škod působených alkoholem v ČR pro období 2015 až 2018.

celý text zprávy

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013 až 2015

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013 až 2015 schválený usnesením vlády ze dne 27. 3. 2013 č. 219.

celý text zprávy

Hodnocení plnění Akčního plánu 2013 až 2015

Souhrnná zpráva o plnění akčního plánu byla 17. února 2016 projednaná vládou jako materiál pro informaci.

celý text zprávy

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012

Akční plán schválený usnesením vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 47. Knižní publikace, ISBN ISBN 978-80-7440-051-3.

celý text zprávy

Hodnocení plnění Akčního plánu 2010 až 2012

Zpráva projednaná vládou dne 20. února 2013 jako materiál pro informaci.

celý text zprávy

Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2009

Národní strategie schválená usnesením vlády ze dne 22.12.2004 č. 1305.

celý text zprávy

Evaluace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005–2009

Zpráva z evaluace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005–2009 byla projednána Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky v květnu 2010. Vláda zprávu projednala dne 14. června 2010 jako materiál pro informaci.

celý text zprávy

Česká protidrogová politika a její koordinace - Historie a současnost

Zaostřeno na drogy č. 2/2009. Toto číslo je k dispozici i v anglické verzi.

celý text zprávy

Dokumenty 11 až 18 z 18