Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

25. 2. 2014 12:26

Seminář o komunitně vedeném místním rozvoji

Výbor pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a Národní síť Místních akčních skupin České republiky uspořádali dne 24. února 2014 seminář s názvem "Jak se mohou neziskové organizace zapojit do komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Nové možnosti v programech evropských fondů v období 2014 – 2020.". Seminář se konal v Brně v sídle Nadace Partnerství.

Seminář zahájili JUDr. Hana Frištenská, tajemnice Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, a Ing. Jiří Krist, místopředseda Národní sítě Místních akčních skupin České republiky a člen Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Na semináři pak vystoupili zástupci Ministerstva zemědělství, Slezské diakonie, Místní akční skupiny Kyjovské Slovácko v pohybu, Ministerstva práce a sociálních věcí, Agentury pro sociální začleňování, Ministerstva průmyslu a obchodu, Národní sítě Místních akčních skupin České republiky a Centra pro komunitní práci střední Morava.

Všechny prezentace, které na semináři zazněly, Vám nabízíme ke stažení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie