Výstupy projektu

17. 11. 2018 13:34

KA4 - Implementace Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR

Aktivita týkající se zajištění implementace metodiky, včetně její propagace, školení a vyhodnocování jejího využívání.

Tato klíčová aktivita je zaměřena na uplatňování Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR (dále jako "Metodika"). Hlavní činností s tím související je kontrola a případné připomínkování materiálů, které má vláda projednat, prostřednictvím elektronické knihovny legislativního procesu (eKLEP) a dále realizace souvisejících školení k Metodice. Ta jsou určena zaměstnancům a zaměstnankyním, kteří a které se při své práci věnují legislativě, analytickým a dalším činnostem, při kterých hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů mohou uplatnit. Hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pomáhá vytvářet kvalitnější veřejné politiky a posilovat úroveň rovnosti žen a mužů ve společnosti.

Během realizace klíčové aktivity vzniknou analýzy uplatňování Metodiky, jež budou jedním z podkladů pro aktualizaci Metodiky do podoby, která bude odpovídat potřebám a požadavkům osob, které s ní budou bezprostředně pracovat, i dynamice připomínkového procesu.

Díky prodloužení projektu na léta 2021–2022 dojde také k vytvoření e-learningového kurzu pro státní správu a bude vytvořen návrh způsobu implementace průřezového principu rovnosti žen a mužů v EU fondech v programovém období 2021–2027.

V rámci dosavadní realizace projektu vznikly následující výstupy:

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty