Výroční zprávy, publikace, metodiky

Dokumenty 11 až 20 z 20

Seznam a definice výkonů adiktologických odborných služeb

Aktuálně platný dokument, převodník a dříve vydané verze dokumentu. Dokument vznikl jako veřejný výstup projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“. Navazuje na původní text příručky – Seznam a definice výkonů drogových služeb – vytvořený v letech 2003–2004.

celý text zprávy

Metodika analýzy potřeb k praktické realizaci Návrhu nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb

ISBN 978-80-7440-308-8. Připojen je i dokument Návrh nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb a metodika k jeho praktické realizaci.

celý text zprávy

Eliminace virové hepatitidy typu C mezi uživateli drog v ČR 2019-2021 s prodlouženou platností na 2022-2024

ISBN 978-80-7440-299-9 (2., upravené vydání, on-line, PDF) a ISBN 978-80-7440-232-6 (1. vydání, on-line, PDF).

celý text zprávy

Koncepce rozvoje adiktologických služeb

Koncepce rozvoje adiktologických služeb, schválená příslušnými orgány všech hlavních odborných a profesních sdružení v oboru adiktologie v ČR – Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, České asociace adiktologů, Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním, Asociace poskytovatelů sociálních služeb a Odbornou společností pro prevenci rizikového chování.

celý text zprávy

Informace pro tvůrce drogové politiky o účinnosti substituční léčby

ISBN 80-86734-15-3 (vydání první v českém jazyce); ISBN 80-86734-32-3 (druhé doplněné vydání v českém jazyce).

celý text zprávy

Česká protidrogová politika a její koordinace - Historie a současnost

Zaostřeno na drogy č. 2/2009. Toto číslo je k dispozici i v anglické verzi.

celý text zprávy

Dokumenty 11 až 20 z 20