Výroční zprávy a další publikace s ISBN či dokumenty bez ISBN

Dokumenty 11 až 16 z 16

Vyhodnocení dotačního řízení pro oblast protidrogové politiky Úřadu vlády ČR

Publikace zpracované a vydané Odborem protidrogové politiky; ISBN 978-80-7440-292-0 (rok 2021), 978-80-7440-267-8 (r. 2020) a 978-80-7440-252-4 (r. 2019).

celý text zprávy

Koncepce rozvoje adiktologických služeb

Koncepce rozvoje adiktologických služeb, schválená příslušnými orgány všech hlavních odborných a profesních sdružení v oboru adiktologie v ČR – Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, České asociace adiktologů, Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním, Asociace poskytovatelů sociálních služeb a Odbornou společností pro prevenci rizikového chování.

celý text zprávy

Informace pro tvůrce drogové politiky o účinnosti substituční léčby

ISBN 80-86734-15-3 (vydání první v českém jazyce); ISBN 80-86734-32-3 (druhé doplněné vydání v českém jazyce).

celý text zprávy

Česká protidrogová politika a její koordinace - Historie a současnost

Zaostřeno na drogy č. 2/2009. Toto číslo je k dispozici i v anglické verzi.

celý text zprávy

Dokumenty 11 až 16 z 16