Koordinace a spolupráce

31. 5. 2023 13:30

Seminář pro adiktologické služby 16.–17. května 2023

Zápis ze semináře s aktivními odkazy na související dokumenty, prezentace (PDF), odkazy na klíčové dokumenty a program.

Seminář byl určen pro adiktologické služby, které jsou žadateli o dotace v rámci programu Protidrogová politika Úřadu vlády ČR.

Připojeny jsou jednotlivé prezentace i soubor všech 7 prezentací v zazipované složce. 

Seminář reagoval na řadu koncepčních změn, ke kterým v posledních letech dochází. Seminář byl rozdělen do několika tematických bloků. První z nich se týkal nové typologie adiktologických služeb, koncepce rozvoje adiktologických služeb a systému certifikací. Další z bloků informoval účastníky o základních principech nového systému výkaznictví adiktologických služeb a o práci s daty z dotačního řízení ÚV ČR. V neposlední řadě představilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti studie prováděné mezi adiktologickými službami.

Seminář také poskytl praktickou zpětnou vazbu pro projekty protidrogové politiky v dotačním řízení ÚV ČR. Praktické pojetí semináře bylo zvoleno s cílem pomoci adiktologickým službám v orientaci v procesu dotačního řízení. I z tohoto důvodu byl věnován prostor koncepčnímu pojetí dotačního řízení, veřejnosprávním kontrolám či seznámení s webovou dotační aplikací dotace-protidrogovapolitika.cz.

 

Klíčové odkazy a publikace ze semináře

V jednotlivých blocích konference byly představeny:

 

Seminář pořádal Sekretariát Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí – Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR. Konal se ve dnech 16.-17. května 2023 v Lichtenštejnském paláci v Praze (s možností on-line připojení). Všechny prezentace jsou zveřejněny se souhlasem přednášejících.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie