Koordinace a spolupráce

Dokumenty 11 až 20 z 22

Souhrnná zpráva o plnění aktivit Plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami

Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ve spolupráci s dotčenými resorty a institucemi připravil souhrnnou zprávu mapující zákonné kompetence, vývoj legislativní činnosti a intenzitu kontrol zaměřených na snížení výskytu nelegálního alkoholu v ČR v období po tzv. metanolové kauzy v roce 2012.

celý text zprávy

Národní seminář Substituce pro uživatele metamfetaminu 2018

PRAHA, 17.05.2018 – 21. března 2018 se v Praze uskutečnil národní seminář k tématu Substituce pro uživatele metamfetaminu – dobrá praxe ze zahraničí. Seminář uspořádal sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) ve spolupráci s Asociací nestátních organizací (A.N.O.) za účasti předních tuzemských i zahraničních odborníků. 

celý text zprávy

Koordinace politiky v oblasti závislostí na národní úrovni

Realizace a koordinace české politiky v oblasti závislostního chování probíhá na dvou vzájemně nezastupitelných, prolínajících se a doplňujících se úrovních, na centrální úrovni a na krajské (místní) úrovni, přičemž se využívá nástrojů horizontální a vertikální koordinace.

celý text zprávy

Mezinárodní spolupráce v oblasti protidrogové politiky

Zapojení do mezinárodní spolupráce je definováno v rovině globálního vnímání problému užívání návykových látek a problémového hráčství; na jedné straně určuje optimalizaci zapojení ČR do mezinárodních a evropských aktivit a možnost podílet se na vytváření mezinárodního rámce protidrogové politiky a sdílet své zkušenosti v politice v oblasti závislostního chování, na straně druhé umožňuje ČR stavět na mezinárodních zkušenostech

celý text zprávy

Koronavirus: aktuální informace pro adiktologické služby

Aktuální informace jsou zveřejňovány stránkou drogy-info.cz a pracovníky, zajišťujícími komunikaci s protidrogovými koordinátory a se členy výborů či pracovních skupin.

celý text zprávy

Národní konference Hazardní hraní v České republice v roce 2017

3. října 2017 se v Praze uskutečnila národní konference Hazardní hraní v České republice v roce 2017, kterou pořádal sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR. Národní konferenci udělil záštitu předseda vlády ČR a předseda RVKPP pan Mgr. Bohuslav Sobotka.

celý text zprávy

Národní konference Alkohol a jeho společenské dopady 2017

26. září 2017 se v Praze uskutečnila národní konference Alkohol a jeho společenské dopady v České republice v roce 2017, kterou pořádal sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) ve spolupráci se Společností pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Národní konferenci udělil záštitu předseda vlády ČR a předseda RVKPP pan Mgr. Bohuslav Sobotka.

celý text zprávy

Dokumenty 11 až 20 z 22