Koordinace a spolupráce

Dokumenty 11 až 12 z 12

Mezinárodní den boje proti drogám ve znamení nového směru v protidrogové politice

Praha, 26.06.2016 – Mezinárodní den boje proti drogám a nezákonnému obchodování s nimi, který vznikl v roce 1987 na podnět valného shromáždění OSN, je letos ve znamení nového směru v globální protidrogové politice. Světové velmoci přicházejí se zjištěním, že dosavadní metody boje proti drogám nepřinesly adekvátní výsledky. Tzv. boj proti drogám se v posledních letech stal do značné míry bojem proti uživatelům – válkou proti lidem. Pro mnohé země je právě nerepresivní přístup České republiky příkladem vyvážené protidrogové politiky.

celý text zprávy

Evropská zpráva o drogách 2016: Se změnami na drogových trzích se mění vzorce užívání a zdravotní rizika

PRAHA/LISABON, 31.05.2016 – Evropské monitorovací centrum pro drogy sleduje vývoj drogové situace v Evropě. V Evropské zprávě o drogách 2016 uvádí, že přetrvává vysoká nabídka nových psychoaktivních látek. Zpráva upozorňuje na návrat MDMA (extáze), nárůst zneužívání syntetických opioidů nebo metamfetaminu (pervitinu), nárůst počtu úmrtí v důsledku předávkování a lokální epidemie HIV v souvislosti s injekčním užíváním stimulancií. Česká republika čelí těmto výzvám také, ale úmrtnost na předávkování nebo výskyt HIV mezi injekčními uživateli drog jsou dlouhodobě velmi nízké.

celý text zprávy

Dokumenty 11 až 12 z 12