Koordinace a spolupráce

Dokumenty 11 až 18 z 18

Národní konference Hazardní hraní v České republice v roce 2017

3. října 2017 se v Praze uskutečnila národní konference Hazardní hraní v České republice v roce 2017, kterou pořádal sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR. Národní konferenci udělil záštitu předseda vlády ČR a předseda RVKPP pan Mgr. Bohuslav Sobotka.

celý text zprávy

Národní konference Alkohol a jeho společenské dopady 2017

26. září 2017 se v Praze uskutečnila národní konference Alkohol a jeho společenské dopady v České republice v roce 2017, kterou pořádal sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) ve spolupráci se Společností pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Národní konferenci udělil záštitu předseda vlády ČR a předseda RVKPP pan Mgr. Bohuslav Sobotka.

celý text zprávy

Národní konference protidrogové politiky na místní úrovni

PRAHA 26.07.2017 V pondělí 19. června 2017 se v Praze uskutečnila národní konference zaměřená na protidrogovou politiku na úrovni krajů a měst. Konferenci pořádal sekretariát RVKPP za účasti národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila.

celý text zprávy

Seminář o využití informačních a komunikačních technologií v prevenci závislosti

Praha, 06.06.2017 26. dubna 2017 se v Praze uskutečnil “Seminář o využití informačních a komunikačních technologií v prevenci závislosti ”, který pořádal sekretariát RVKPP ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví.

celý text zprávy

Česko-německé sympozium k prevenci a léčbě závislosti na metamfetaminu

Praha, 28.04.2017 - 9. a 10. května 2017 se v Praze uskuteční Česko-německé sympozium na téma “Prevence a léčba závislosti na metamfetaminu” pod záštitou českého Národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila a německé vládní zmocněnkyně pro otázky drog Marlene Mortler.

celý text zprávy

Národní konference Hazardní hraní v České republice 2016

21. listopadu 2016 se v Praze uskutečnila národní konference Hazardní hraní v České republice 2016, kterou pořádal sekretariát RVKPP ve spolupráci s Ministerstvem financí.

celý text zprávy

Mezinárodní den boje proti drogám ve znamení nového směru v protidrogové politice

Praha, 26.06.2016 – Mezinárodní den boje proti drogám a nezákonnému obchodování s nimi, který vznikl v roce 1987 na podnět valného shromáždění OSN, je letos ve znamení nového směru v globální protidrogové politice. Světové velmoci přicházejí se zjištěním, že dosavadní metody boje proti drogám nepřinesly adekvátní výsledky. Tzv. boj proti drogám se v posledních letech stal do značné míry bojem proti uživatelům – válkou proti lidem. Pro mnohé země je právě nerepresivní přístup České republiky příkladem vyvážené protidrogové politiky.

celý text zprávy

Evropská zpráva o drogách 2016: Se změnami na drogových trzích se mění vzorce užívání a zdravotní rizika

PRAHA/LISABON, 31.05.2016 – Evropské monitorovací centrum pro drogy sleduje vývoj drogové situace v Evropě. V Evropské zprávě o drogách 2016 uvádí, že přetrvává vysoká nabídka nových psychoaktivních látek. Zpráva upozorňuje na návrat MDMA (extáze), nárůst zneužívání syntetických opioidů nebo metamfetaminu (pervitinu), nárůst počtu úmrtí v důsledku předávkování a lokální epidemie HIV v souvislosti s injekčním užíváním stimulancií. Česká republika čelí těmto výzvám také, ale úmrtnost na předávkování nebo výskyt HIV mezi injekčními uživateli drog jsou dlouhodobě velmi nízké.

celý text zprávy

Dokumenty 11 až 18 z 18